Content marketing i det offentlige

Dag #1 på Content Marketing World 2015:
I dag har jeg været på en workshop for bureau-typer, Positioning Your Agency for Success with Content Marketing. Her kom jeg til at sidde ved siden af denne hyggelige fyr fra Australien.

David-Pembroke-BW-570x400

Han hedder David Pembroke, stifter og CEO i det Canberra-baserede content-bureau, ContentGroup, der er på størrelse med Publico.

Det interessante ved David Pembroke og hans bureau er, at de betegner sig selv som et rendyrket content marketing-bureau med fokus på den offentlige sektor. Det er første gang, jeg støder på den kombination: content marketing-begrebet og offentlig kommunikation. Men i løbet af samtalen kom jeg til at tænke på, at det er helt oplagt for offentlige kommunikatører at tage content-tilgangen til sig. Måske endnu mere oplagt end i private virksomheder.

Når målet i en offentlig kommunikationsindsats (fx en kampagne) ofte er holdnings- og adfærdsændringer hos en målgruppe af borgere, virksomheder og/eller særlige interessentgrupper, for hvem kommunikation fra det offentlige ofte er lavinteresse, så er engagerende indhold skabt med udgangspunkt i målgruppens behov og modtagesituation da oplagt. Og uden at tænke over det som content marketing har vi i Publico da udviklet adskillige content marketing-indsatser for det offentlige, heriblandt følgende:

 • RoligBolig: Informationskampagne udviklet for Miljøstyrelsen, Socialministeriet og Landsbyggefonden med det formål at uddanne almene boligorganisationer i konsekvenserne ved vejstøj
 • Børn i Midten: Informationskampagne udviklet for Ankestyrelsen og Socialministeriet med det formål at uddanne befolkningen (særligt forældrepar før, under og efter en skilsmisse) i den nye forældreansvarslov
 • MaybeBaby.dk (endnu ikke online): Fagfagligt undervisningsmateriale om fertilitet produceret for Miljø- og Fødevareministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet

Der er mange gode eksempler på offentlig content marketing på ContentGroups website. Fx denne case om introduktion af en ny letbane i bureauets hjemby Canberra. For at understøtte en effektiv udrulning af letbanen med opbakning fra diverse interessentgrupper har ContentGroup bl.a. produceret video, infografikker, fact sheets, blog-indlæg og nyhedsbreve.

Jeg har aftalt med David Pembroke, at jeg i løbet af efteråret stiller op som gæst til en podcast-snak om offentlig content marketing i Danmark. ContentGroup tager nemlig egen medicin og producerer en glimrende podcast dedikeret til content marketing i det offentlige.

Som det fremgår af ContentGroups showreel nedenfor, kan de også godt finde ud af at lave lækker video. Så hvis du lige står og skal optaget en film i nærheden af Canberra, så skal du skrive til David. 🙂

Lider du (også) af konsulent-itis?

Når man arbejder med rådgivning og vidensservice, som fx advokat, revisor, arkitekt, ingeniør, management-konsulent eller kommunikationsrådgiver, så er der en igennem karrieren stigende risiko for at opbygge en (lidt for) ophøjet selvforståelse. Man kunne kalde den uklædelige lidelse for konsulent-itis. Eller slet og ret arrogance.

Sagen er jo, at når du igennem din karriere oplever en vedholdende efterspørgsel på din ekspertviden fra kunder, som typisk også er veluddannede mennesker, så kommer du nemt til den behagelige konklusion, at efterspørgslen må skyldes, at du simpelthen bare er lidt klogere, skarpere og dygtigere end de fleste andre. Kunderne bliver jo tilsyneladende ved at med have brug for din hjælp til deres selvangivelser, årsregnskaber, tilbygninger, VVM-undersøgelser, organisationsændringer og pressemeddelelser. År efter år køber de din hjælp til høje timepriser. Lærer de da aldrig noget? Magter de simpelthen bare ikke at tage ny viden ind på samme måde, som du løbende inkluderer nye paradigmer og buzzwords i din højt kvalificerede Mensa-rådgivning? Og for dig er det bare piece of cake og venstrehåndsarbejde. Ergo må du jo simpelthen bare være en mester. Det er een mulighed.

En anden mulighed er, at du bare er en fagnørd, som kunderne har brug for de få perioder af deres arbejdsliv, hvor din nicheviden er relevant. Resten af tiden lykkes de på forunderlig vis med drive og udvikle deres virksomheder (ofte skræmmende succesfuldt) helt uden din hjælp. De fleste vidensservice-kunder har faktisk en værktøjskasse med sofistikerede skills fra så forskellige discipliner som HR, logistik, økonomi, jura, salg, produktudvikling og ledelse, mens du blot har din revisor-/advokat-/arkitekt-/ingeniør-/management- eller kommunikations-hammer. Og hvis det virkelig skal være advanced, kan du finde på at gribe skruetrækkeren – som sjovt nok ligner din hammer ret meget(?).

Måske er du bare lidt ligesom ham fessoren fra din gymnasieklasse, som var i høj kurs, når der skulle laves matematikaflevering, men som du knap hilste på til festerne.

Hvis du kan følge ovenstående analyse, skulle du, jeg og alle andre konsulenter måske droppe attituden, arrogancen, de himmelvendte øjne og den overbærende hovedrysten. Måske skal vi bare prise os lykkelige for, at der stadig er nogen af de smarte fra klassen, der gider købe vores matematik-afleveringer. Den eneste grund til, at vi kan få lov til at nørde med vores respektive fag, som vi elsker, er jo, at der er nogen søde kunder, som ind imellem har brug at blive serviceret med vores smalle nørdeviden.

På vej til Content Marketing World i Cleveland


Sidder i SAS-lounge i Kastrup og savner på den ene side allerede min familie, og på den anden side begynder jeg nu at glæde mig til en uge i anonymiseret lytte-mode. Jeg skal bare suge til mig af tips og tricks fra nogle af de bedste content marketing-udøvere på kloden.

I år vil jeg have særlig fokus på de cases og tricks, som er relevante for videnstunge B2B-virksomheder. Et segment, vi i Publico er begunstiget af at have mange gode kunder fra. Jeg nævner i flæng Troldtekt, AP Pension, Færch Plast, Pressalit, Rambøll Management, Nets, Deloitte, Pressalit, Agrotech, Analyse Danmark, Apcoa Parking, GPV International, Hydra-Grene, Konsulenthuset Ballisager, Subscrybe, Per Aarsleff, Riisfort og Scanglas. Det er med virksomheder som disse i tankerne, at jeg har valgt spor, workshops og temaer på konferencen Content Marketing World i Cleveland, Ohio.

Så hvis du arbejder med eller blot interesserer dig for B2B-kommunikation, kan du overveje at tilmelde dig (og/eller en kollega) et af vores kommende gratis-seminarer (Aarhus eller København), hvor jeg deler ud af de bedste content-tricks fra Cleveland for B2B-virksomheder.

Læs mere om seminarerne på Publico.dk

seminar-klip

Vil du med Publico på Folkemøde 2016?


Publico har indgået en samarbejdsaftale med PR-bureauet Kasters, der bl.a. har udviklet det prisbelønnede debatformat Meningsministeriet til Folkemødet.

Samarbejdet handler om, at vi kan tilbyde vores kunder deltagelse i en times debat på Folkemødet 2016 om et tema og med et deltagerpanel, som vi udvikler sammen med jer. Som ordstyrer kan I vælge imellem Natasja Crone, Jes Dorph og Kurt Strand.

I samarbejde med Kasters tilbyder Publico en Folkemøde-pakke sammensat af følgende ingredienser:

> Udvikling af strategi
> Line-up og eksekvering af arrangement
> Markedsføring
> PR og dokumentation
> Netværk og public affairs

Selvom juni 2016 virker som langt ude i fremtiden, er det nu, I skal slå til, hvis I ønsker en god slot på Meningsministeriet i 2016. Tidsplanen ser i grove træk ud som nedenfor:

 • STEP 1: Booking af scene, slot, valg af emne og evt. medarrangør (efterår)
 • STEP 2: Afholdelse af workshop (vinter)
 • STEP 3: Line-up og planlægning af arrangement og PR (vinter/forår)

Kontakt mig, hvis du er interesseret i yderligere info.

 

Vil du ikke være med i Publico-panelet?

I Publico har vi besluttet at etablere vores eget online-panel bestående af søde kommunikatører, der har lyst til at gøre os lidt klogere ved at besvare en kvartals-survey (5-7 min.) om forskellige kommunikationstemaer.

Som paneldeltager får du:

 • Kvartalsrapport med konklusioner fra seneste panelundersøgelse
 • Mulighed for at vinde en iPad Mini
 • Invitation til inspirationseftermiddage i Aarhus/København
 • Mulighed for networking på inspirationseftermiddage + LinkedIn-gruppe
 • Årsrapport som e-bog med konklusioner fra seneste års undersøgelser

Vi er interesserede i panel-deltagere på alle niveauer inden for kommunikation. Fra studerende til kommunikationsdirektører og CEOs med interesse for kommunikation.

For at melde din interesse skal du bare skrive til panel@publico.dk.

Den første survey (primo oktober) kommer til at omhandle danske virksomheders brug af content marketing, mens temaet for inspirationseftermiddagene (december) formentlig bliver kommune-branding.