Ny bestyrelse i Publico skal styrke væksten

Jeg har foretaget en rokade i bestyrelsen for Publico med virkning fra 1. januar 2018. Anders Trillingsgaard og Peter Kennebo, der begge har leveret en stor indsats for Publico igennem mere end 10 år, udtræder af bestyrelsen. Til gengæld stempler Martin Christiansen, Henrik Jensen og Liv Soelberg Andersen ind som nye medlemmer, hvorved bestyrelsen udvides med én person.

Årsagen til bestyrelsesrokaden er først og fremmest, at vi har brug for nye kompetencer til at hjælpe med at realisere vores ambitioner om at udvikle Publico til at blive en (endnu mere) professionel og profitabel (kommunikations-)konsulentvirksomhed – med 30 medarbejdere. Når man skal gå fra at være 15-18 medarbejdere, som vi er p.t., til at være 30, kræver det nogle andre værktøjer mht. ledelse, strategi, organisering, HR samt økonomi- og tidsstyring end de værktøjer, der bragt os derhen, hvor vi er nu.

Derfor er jeg både stolt over og glad for at kunne byde velkommen i bestyrelsen til to stærke, eksterne kapaciteter og en intern kapacitet i skikkelse af Publicos udviklingschef.

Morten Ballisager og Jonas Juul Jeppesen fortsætter i bestyrelsen, der altså hermed udvides med ét medlem. Jonas er fortsat formand.

Jeg glæder mig helt vildt til at sætte turbo på Publicos forretningsmæssige udvikling sammen med PR-branchens måske stærkeste bestyrelse. 🙂

PS: Jeg skylder i øvrigt en kæmpe tak til Peter Kennebo og Anders Trillingsgaard, der har bidraget til Publicos udvikling – siden henholdsvis 2001 for Peters vedkommende (!) og siden 2007 for Anders’ vedkommende.

Peter Kennebo er jo medstifter af virksomheden, som han i 2001 tog initiativ til at etablere sammen med mig. Peter er reelt årsagen til, at jeg endte med at blive selvstændig i stedet for at sidde på et fugtigt kælderværelse og se gamle afsnit af Felicity. Tak for det, Peter!

Work-away på Lanzarote

Jeg er så heldig at have fået mulighed for at tilbringe denne uge på Club La Santa, Lanzarote, hvor jeg skal skrive afsluttende opgave på AU’s bestyrelsesuddannelse målrettet SMV’er. Opgavens titel ligger i skrivende stund endnu ikke helt fast, men det bliver noget i retning af “Involvering af bestyrelsen i en ejerledet strategiproces med fokus på skærpelse af Publicos værditilbud ved hjælp af Osterwalders Value Proposition Design-model”.
Eller noget i den dur. 🙂

Osterwalders model (se forklaring i filmen ovenfor) er blevet lidt af en darling for mig. Den er super-brugbar ift. at visualisere sin virksomheds værditilbud til forskellige kundesegmenter. Den zoomer ind på de to centrale aspekter i Osterwalders overordnede forretningsmodel-analyse-værktøj, Business Model Canvas (se video-forklaring herunder).

Foruden opgaveskrivning, almindelig tlf- og Skype-møder, e-mails og andre arbejdsopgaver skal jeg løbe nogle morgenture og svømme nogle aftenture. Jeg kan allerede nu mærke, at den fred og ro fra andre forstyrrelser, som alenetiden giver, er særdeles frugtbar ift. at tænke strategiske tanker på Publicos vegne. Har allerede fået mange ideer til nye tiltag – og jeg har kun været her i to dage. Måske skal det være en ny årlig tradition?

Nu med professionel bestyrelse

Publico har med virkning fra 1. januar 2016 opgraderet det hidtidige advisory board til en professionel bestyrelse. Medlemmerne er:

Årsagen er, at vi i Publico prøver at professionalisere og geare organisationen til at kunne realisere vores målsætning om at være 20 konsulenter i 2020 – og dermed blive det største PR-bureau uden for København. Denne gearing af strategien, processerne og organisationen har blandt andet også inkluderet etablering af et ledelsesteam med bureauchef (Thomas Wilhelmsen) og udviklingschef (Liv Soelberg Andersen), der skal hjælpe mig med at udvikle og eksekvere vores vækststrategi.

Liv-Thomas

Som det næsten fremgår af grafen nedenfor over Publicos økonomiske udvikling (2005-2016) og vores målsætningsbudget (2017-2020), så er det ikke givet, at de virkemidler, der har skabt vores moderate vækst i de seneste 10 år, også er de samme midler, som kan bringe os i mål med 2020-ambitionerne. Der skal nye boller på suppen.

økonomi

Ny strategi, nyt ledelsesteam, nye must-win-battles, nye lokaler på havnen (med plads til 25 medarbejdere) og langt mere ambitiøse hardcore-vækstmål (såvel toplinje som bundlinje) er blandt de nye boller, der skal på Publico-suppen.

Desuden har jeg valgt at opgradere det advisory board, som jeg har fået kvartalsvis sparring fra siden 2006, til en professionel bestyrelse for Publico Kommunikation ApS. Denne formalisering er en del af min bestræbelse på at drive Publico mere professionelt end sammenlignelige konkurrenter.

best2

I PR-branchen, hvor vi jo lever af at levere strategisk rådgivning, gør vi meget ud af at tale om strategi, forretningsforståelse, KPI’er, disruption og-jeg-skal-komme-efter-dig-med-handelshøjskole-termer. Men vi er helt ærligt – som branche betragtet – ikke specielt dygtige til at drive vores egne virksomheder. Det vil jeg gerne gøre noget ved i Publico, og det skal min kompetente bestyrelse hjælpe med.

Jonas, Anders og Morten driver selv konsulentvirksomheder, mens Peter, som i dag er gymnasielærer, var med til at stifte Publico (dengang Protekst) i 2001. Sammen med disse skarpe hjerner vil jeg forsøge at gøre Publicos bestyrelse – og dermed ledelsen af Publico – til best practise-eksempel på god SMV-ledelse. Jeg ved, det lyder kækt. Men det er altså ambitionen.

Vi har foreløbig kun holdt et møde i 2016, hvor vi blandt andet gik i gang med at udvikle et bestyrelses-årshjul (inspireret af Hildebrandt og Brandis “Professionelt bestyrelsesarbejde”) samt lægge en plan for, hvordan vi på bestyrelsesmøderne kan fastholde fokus på de overordnede, strategiske temaer (strategi, organisation, ledelse) frem for at forfalde til aktuelle drifts-issues, som er en risiko på alle møder, hvor en ejerleder er til stede.

For at geare mig selv til bestyrelsesarbejdet er jeg i gang med Aarhus Universitets bestyrelsesuddannelse for SMV-virksomheder. Her skal jeg bruge 10 dage (+ opgave + mundtlig eksamen) i 2016 på at skærpe min forståelse for, hvordan bestyrelsen kan skabe værdi.

Indtil videre virker det som en god beslutning af investere tid og penge i en tur på skolebænken. Undervisere på professor-niveau med skarpt fokus på SMV-bestyrelser samt skarpe medkursister i form af både ejerledere og ansatte topledere gør undervisningen, diskussioner og gruppearbejde særdeles kvalificeret og relevant.

Hvis du skulle have spørgsmål eller input til den igangværende professionalisering af Publico, så hører jeg gerne fra dig via uffe@publico.dk.