Nu med professionel bestyrelse

Publico har med virkning fra 1. januar 2016 opgraderet det hidtidige advisory board til en professionel bestyrelse. Medlemmerne er:

Årsagen er, at vi i Publico prøver at professionalisere og geare organisationen til at kunne realisere vores målsætning om at være 20 konsulenter i 2020 – og dermed blive det største PR-bureau uden for København. Denne gearing af strategien, processerne og organisationen har blandt andet også inkluderet etablering af et ledelsesteam med bureauchef (Thomas Wilhelmsen) og udviklingschef (Liv Soelberg Andersen), der skal hjælpe mig med at udvikle og eksekvere vores vækststrategi.

Liv-Thomas

Som det næsten fremgår af grafen nedenfor over Publicos økonomiske udvikling (2005-2016) og vores målsætningsbudget (2017-2020), så er det ikke givet, at de virkemidler, der har skabt vores moderate vækst i de seneste 10 år, også er de samme midler, som kan bringe os i mål med 2020-ambitionerne. Der skal nye boller på suppen.

økonomi

Ny strategi, nyt ledelsesteam, nye must-win-battles, nye lokaler på havnen (med plads til 25 medarbejdere) og langt mere ambitiøse hardcore-vækstmål (såvel toplinje som bundlinje) er blandt de nye boller, der skal på Publico-suppen.

Desuden har jeg valgt at opgradere det advisory board, som jeg har fået kvartalsvis sparring fra siden 2006, til en professionel bestyrelse for Publico Kommunikation ApS. Denne formalisering er en del af min bestræbelse på at drive Publico mere professionelt end sammenlignelige konkurrenter.

best2

I PR-branchen, hvor vi jo lever af at levere strategisk rådgivning, gør vi meget ud af at tale om strategi, forretningsforståelse, KPI’er, disruption og-jeg-skal-komme-efter-dig-med-handelshøjskole-termer. Men vi er helt ærligt – som branche betragtet – ikke specielt dygtige til at drive vores egne virksomheder. Det vil jeg gerne gøre noget ved i Publico, og det skal min kompetente bestyrelse hjælpe med.

Jonas, Anders og Morten driver selv konsulentvirksomheder, mens Peter, som i dag er gymnasielærer, var med til at stifte Publico (dengang Protekst) i 2001. Sammen med disse skarpe hjerner vil jeg forsøge at gøre Publicos bestyrelse – og dermed ledelsen af Publico – til best practise-eksempel på god SMV-ledelse. Jeg ved, det lyder kækt. Men det er altså ambitionen.

Vi har foreløbig kun holdt et møde i 2016, hvor vi blandt andet gik i gang med at udvikle et bestyrelses-årshjul (inspireret af Hildebrandt og Brandis “Professionelt bestyrelsesarbejde”) samt lægge en plan for, hvordan vi på bestyrelsesmøderne kan fastholde fokus på de overordnede, strategiske temaer (strategi, organisation, ledelse) frem for at forfalde til aktuelle drifts-issues, som er en risiko på alle møder, hvor en ejerleder er til stede.

For at geare mig selv til bestyrelsesarbejdet er jeg i gang med Aarhus Universitets bestyrelsesuddannelse for SMV-virksomheder. Her skal jeg bruge 10 dage (+ opgave + mundtlig eksamen) i 2016 på at skærpe min forståelse for, hvordan bestyrelsen kan skabe værdi.

Indtil videre virker det som en god beslutning af investere tid og penge i en tur på skolebænken. Undervisere på professor-niveau med skarpt fokus på SMV-bestyrelser samt skarpe medkursister i form af både ejerledere og ansatte topledere gør undervisningen, diskussioner og gruppearbejde særdeles kvalificeret og relevant.

Hvis du skulle have spørgsmål eller input til den igangværende professionalisering af Publico, så hører jeg gerne fra dig via uffe@publico.dk.

Hent Publicos content marketing-guide for konsulenter

En af mine kolleger i Publico har skrevet en glimrende guide til content marketing for konsulent-virksomheder. Konsulentbranchen er nemlig en af de brancher, hvor content marketing-tilgangen giver allermest mening.

Konsulenter har jo den ekspertviden, som kan differentiere dem fra konkurrenterne, lige ved hånden. Det er blot at omsætte den til en content-strategi og så komme ud over stepperne med white papers, e-bøger, guider, tjeklister, tutorials, tendensartikler, automation-flows og så videre.

Læs mere, og hent e-bogen “Content marketing-guide for konsulenter” her

Konsulent-guide