Miljøstyrelsen valgte Publico

Miljøstyrelsen har i et mini-udbud udvalgt Publico til at revidere og relancere et undervisningswebsite om forbrugerkemi til grundskolens udskolingselever. Opgaven løser vi i samarbejde med Astra, som er det Nationale center for læring i natur, teknik og sundhed, og vores faste grafiske partner, Ineo.

Formålet med materialet – Kemi, fordi? – er, at de unge får indsigt i, hvorfor deres hverdag er uløseligt forbundet med kemiske forbindelser. Og hvordan stofferne på den ene side kan have konsekvenser for sundhed og helbred – men på den anden side er præmis for deres moderne, behagelige liv. Det gør vi bl.a. gennem grafiske film og vedkommende tekster, der tager udgangspunkt i almindelige produkter, de unge bruger.

Med gennemarbejdede og køreklare didaktiske forløb til lærerne vil vi desuden gøre materialet relevant i undervisningen. Og med distribution via faglige netværk vil vi skabe et solidt grundlag for, at websitet rent faktisk bliver anvendt.

Kemi, fordi? bliver lanceret primo 2017.

Publico har tidligere udviklet undervisningsplatformen MaybeBaby om fertilitet – også for Miljøstyrelsen.

Digital marketing-strategi omsat til “Tube-map”

Kortet over Londons Underground-system er et stykke ikonisk designarbejde, som Underground-medarbejder Harry Beck genialt udtænkte i 1931, da han indså, at den fysiske lokation for de forskellige stationer ikke betyder nær så meget som deres indbyrdes relation. Tube-kortet er derfor ikke et kort over London, men et kort over stationernes og linjernes relationer.

Dette ikoniske Tube-kort har inspireret bureauet Hallam Internet til at designe The Digital Marketing Map som en oversigts-illustration af alle de mange byggeklodser af værktøjer, aktiviteter og mål inden for digital marketing. Samlet i én infografik – lige til at printe og hænge op.

tubemap_hallam_infographic_final_72dpi

 

Seminar om kommune-branding og bosætning


Hvis du arbejder i en kommune og interesserer dig for kommune-branding eller bosætning, så bør du overveje at sætte et kalender-kryds d. 13. oktober, hvor vi holder seminar i samarbejde med Vocast.

Seminaret henvender sig til
Professionelle i den kommunale sektor, der søger inspiration til branding og strategisk kommunikation i deres kommune.

På seminaret kan du blive klogere på følgende:

 • Hvad er kommunebranding?
 • Hvad styrer en flytning?
 • Hvad virker, og hvad virker ikke?
 • Hvorfor er strategi så vigtig?
 • Hvad har andre kommuner gjort?
 • Hvilken rolle kan borgerinddragelse, events og sociale medier spille?

Tid og sted:
13. oktober, kl. 09:00 – 11:00
Publico Kommunikation Aps
Balticagade 7
8000 Aarhus C

ERFA-netværk med fokus på content & inbound

I Publico er vi ved at etablere et eksklusivt ERFA-netværk for marketing- og kommunikationstyper med interesse for og erfaring med content & inbound marketing.

Hvis ovenstående er sort snak for dig, er du ikke i målgruppen. 🙂
Hvis du derimod arbejder aktivt med content marketing – måske endda mere systematiseret = inbound – og har lyst til at få ny inspiration, dele ud af dine erfaringer, sparre med ligesindede og udbygge dit netværk, så kunne Publicos ERFA-netværk godt være noget for dig.

NB: Det er faktisk et krav for at kunne deltage, at du har egne erfaringer at trække på, og at du p.t. sidder i en virksomhed, hvor du arbejder med content og/eller inbound marketing. Alle skal både kunne bidrage og drage nytte af de andres erfaringer. 

Netværket er endnu ikke 100 pct. færdig-konceptualiseret. De foreløbige tanker er følgende:

 • Ca. 25 deltagere – formentlig med base i det jyske
 • Kvartalsvise møder a 3 timer – i første omgang hos Publico (Aarhus), på sigt måske skiftevis hos medlemmer i eller omkring Aarhus
 • Mix mellem ekstern indbyrdes sparring og erfaringsudveksling, ekstern (evt. også intern) oplægsholder og fælles opsamling på oplæg
 • Lukket gruppe på LinkedIn, hvor vi deler slides, artikler og erfaringer
 • Publico inviterer, koordinerer og faciliterer netværket

Hvad får Publico ud af det?
Det er jo nærliggende at tænke, at vi blot etablerer ERFA-netværket for at kunne salgspitche skamløst på deltagerne. Men det er IKKE formålet. Det er rigelig værdifuldt for os at tappe ind i en gruppe marketing-praktikeres “pains” og “gains” i arbejdet med content & inbound marketing. Det er guld værd for os i en periode, hvor vi selv arbejder med content, inbound og Hubspot m.m.

Skriv til mig, hvis du er interesseret i at være med

unspecified

Kunne du tænke dig at være med i et Erfa-netværk om content og inbound?

På det seneste har jeg fået et par henvendelser om, hvorvidt jeg kender til et fagligt forum, hvor man kan dele viden og hente inspiration om content og inbound marketing (læs evt. Casper Svoldgaards artikel “Hvad er inbound marketing?”). Du kan også se Hubspots explainer-video herunder.

Henvendelserne har fået mig til at genoverveje en tidligere tanke om, at Publico jo godt kunne facilitere sådan et netværk for content- og inboundtyper i det jyske. Så mit simple spørgsmål er dette: Kunne du være interesseret i at deltage i et Erfa-netværk med fokus på content og inbound marketing?

I Publico tror vi på, at inbound marketing er det naturlige næste step for content marketing, og at de to discipliner hænger sammen, hvis man ønsker målbare resultater af sin content-indsats.

Hvis du er interesseret, så smid mig en tom mail med “nysgerrig” i emnefeltet. Dette er blot en føler, så din mail er helt uforpligtende.

Tanken er følgende: Kvartalsvise møder, enten hos Publico eller på skift hos medlemmer, cirka 20 (max 25) deltagere, mix af indbyrdes sparring og eksterne oplægsholdere, pris = gratis.

What do you say?

Work-away på Lanzarote

Jeg er så heldig at have fået mulighed for at tilbringe denne uge på Club La Santa, Lanzarote, hvor jeg skal skrive afsluttende opgave på AU’s bestyrelsesuddannelse målrettet SMV’er. Opgavens titel ligger i skrivende stund endnu ikke helt fast, men det bliver noget i retning af “Involvering af bestyrelsen i en ejerledet strategiproces med fokus på skærpelse af Publicos værditilbud ved hjælp af Osterwalders Value Proposition Design-model”.
Eller noget i den dur. 🙂

Osterwalders model (se forklaring i filmen ovenfor) er blevet lidt af en darling for mig. Den er super-brugbar ift. at visualisere sin virksomheds værditilbud til forskellige kundesegmenter. Den zoomer ind på de to centrale aspekter i Osterwalders overordnede forretningsmodel-analyse-værktøj, Business Model Canvas (se video-forklaring herunder).

Foruden opgaveskrivning, almindelig tlf- og Skype-møder, e-mails og andre arbejdsopgaver skal jeg løbe nogle morgenture og svømme nogle aftenture. Jeg kan allerede nu mærke, at den fred og ro fra andre forstyrrelser, som alenetiden giver, er særdeles frugtbar ift. at tænke strategiske tanker på Publicos vegne. Har allerede fået mange ideer til nye tiltag – og jeg har kun været her i to dage. Måske skal det være en ny årlig tradition?