Afslagsbrev til praktikant-ansøgere

Jeg har netop udsendt følgende afslags-mail til de 30 ansøgere, som vi i Publico desværre var nødt til at fravælge ift. efterårssemestrets praktik. Ansøgerfeltet var så stærkt, at vi faktisk har valgt at oprette to praktikstillinger i stedet for en. Mailens indhold er videregivet herunder for at give indtryk af, hvad vi lægger vægt på. Hvis nu man er praktikant-wannabe med lyst til at søge næste semester.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Kære praktikant-ansøger

Jeg skriver for at informere dig om, at vi desværre ikke kan tilbyde dig et praktikophold i efteråret.

Dermed ikke sagt, at vi aktivt har fravalgt dig. Sagen er, at vi denne gang har modtaget ekstraordinært mange kvalificerede ansøgninger.

I alt har vi modtaget 32 ansøgninger fra 29 kvinder og 3 mænd.
Heraf kaldte vi 7 til samtale og har tilbudt praktikophold til 2 ansøgere (begge kvinder), der skilte sig positivt ud på bl.a. følgende måder:

  • Den ene har skrevet klart den bedste – og den mest Publico-målrettede – ansøgning, hvori hun demonstrerede en overbevisende evne til at veksle sine akademiske ballast til brugbare kommunikationsfærdigheder, som fx at udvikle Facebook-strategier, lave interviews, skrive artikler m.m. Hun har tidligere været til praktiksamtale hos Publico, hvorfor hun også havde tilegnet sig en forhåndsviden, som blev udnyttet i såvel ansøgning som samtale.
  • Den anden er færdiguddannet cand.ling.merc. og i gang med en diplomuddannelse i journalistik. Hun er statsautoriseret tolk og translatør (!!) og har drevet egen oversættervirksomhed i en årrække. Og eftersom vi i Publico skriver stadig mere på engelsk, var denne ansøgers særlige sprog-skills svære at forbigå.

I forbindelse med vores udvælgelse af samtalekandidater har vi generelt lagt vægt på følgende:

  • Modtager-orientering – dvs. ansøgninger med fokus på modtageren frem for afsenderen. Kunsten er jo at vise modtageren hvordan de kompetencer, man har tilegnet sig på sin uddannelse, kan bruges og skærpes under et praktikophold. Ja, allerhelst hvordan de kan bruges og skærpes hos netop Publico med den ydelses- og kundeportefølje, som vi nu engang har.
  • Sproglige godbidder – dvs. evnen til at skrive en levende, kreativ og personlig ansøgning. Gerne med overskud og glimt i øjet.
  • Sprogrigtighed – som professionelle sprogbrugere går vi ret meget op i kommatering og grammatik. Det er tilsyneladende ikke en interesse, som vi deler med samtlige ansøgere. 🙂
  • Tekstuelt udstyr – dvs. evnen til at bruge overskrift, indledning, mellemrubrikker, bullits osv. på en måde, der skaber overblik og lokker læseren ind i teksten.
  • Erfaring – med fx ikke-akademiske tekster, sociale medier, interviews, fokusgrupper, CMS- og survey-værktøjer m.m.
  • Layout – overskuelighed og prioritering af tekst-hierarki i såvel ansøgning som CV.

Vi har kun i begrænset omfang lagt vægt på hvilken uddannelse, du kommer fra, samt om du lige har fået 7, 10 eller 12 i dette eller hint fag.

Hvis du har god tid, kan du evt. læse min tjekliste til Publico-ansøgere. Den er tiltænkt færdigudannede, men måske kan den alligevel inspirere.

Jeg håber, at ovenstående – selvom det jo ikke ændrer på, at vi har valgt to andre – kan give dig et indtryk af ansøgerfeltets høje niveau, og hvad vi har lagt vægt på i udvælgelsesprocessen.

Hvis du har specifikke spørgsmål til behandlingen af netop din ansøgning, er du velkommen til at skrive til mig. Stil i så fald konkrete spørgsmål. 🙂

Held og lykke med din praktiksøgning og med din eventuelle fremtidige karriere i kommunikationsbranchen.

Venlig hilsen
Uffe Lyngaae

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.